Vážený obchodný partner,

Pri cestnej preprave Vám zabezpečíme kompletný servis vrátane doplnkových služieb podľa Vašich požiadaviek. Máme k dispozícii zmluvných dopravcov, vďaka čomu sme schopní zabezpečiť štandardné, velkokapacitné, chladiace a montážne vozidlá. Pri riečnej, námornej a leteckej preprave Vám v spolupráci s našimi partnermi zabezpečíme kompletný servis vrátane doplnkových služieb podľa Vašich požiadaviek.

Našou špecializáciou je bezchybné a rýchle realizovanie a zabezpečenie prepravy všetkého druhu, dalšou špecializáciou je zabezpečenie kompletného servisu spojeného s jednotlivými prepravami.

Každou prepravou resp. prepravným prípadom sa zaoberá zaškolený a skúsený pracovník, ktorý je nepretržite k dispozícii klientovi  až po úspešné ukončenie prepravy. Ďalším zameraním je preprava osôb a tovaru so zvýšenou ochranou, kde sa preprava realizuje s vozidlom na to určeným a potrebne vycvičeným a zaškoleným personálom.